•  
  973-593-3117
  Extension 7130
   
  I can be found in room B-12
   
   
   
  Period 1 - Algebra 1 B-12
  Period 2 - Tutorial
  Period 3 - Lifeskills Math B-12
  Period 4 -Algebra 1 ICS
  Period 5 - PGC - C27 
  Period 6 - Algebra 1 ICS
   Period 7 - Prep
                                                                                                                   Period 8 - Comsumer Math
   
   
  phone